Groene Connectie

De Groene Connectie is een 8 km lang route die allerlei groene initiatieven in Delfshaven met elkaar verbindt.

Door met elkaar de onderlinge samenwerking tussen deze bewonersgroepen te versterken en het enthousiasme voor dit groene lint bij zorg- en welzijnspartijen aan te wakkeren, ontstaat niet alleen een fysiek zichtbaar park, maar ook een ‘gezond stadslandschap’ dat alternatieve oplossingen biedt bij vragen rond burgerbetrokkenheid, participatie, inclusie, leefplezier, waardigheid, gezondheid en bewegen.

Zo draagt de Groene Connectie bij aan de ruimtelijke groenstructuur, biodiversiteit, ecologie en stadsnatuur.

Naast de activiteiten bij alle plekken langs de connectie, organiseren we ook zelf activiteiten en rondleidingen, alles om de route en het park verder te versterken en te ontwikkelen.

Rondleiding groene connectie-spoorbrug spangen.

www.degroeneconnectie.nl